Nyheter

Nyheter

Gåva till Kvinnojouren

I november 2019 besökte Monica och Margreth Odd Fellows Damklubb och talade om Kvinnojourens verksamhet och om våld i nära relationer. Nu den 6 februari 2020 var Monica inbjuden för att ta emot en generös penninggåva på 5000 kr som klubbens medlemmar samlat ihop för att stödja Kvinnojourens arbete. Pengarna ska gå till att sätta lite guldkant på utsatta kvinnors liv. Ett stort tack till alla medlemmar i Damklubben Odd Fellow Logen nr 117.

Monica tar emot och visar upp det gåvobevis som kvinnojouren fått.

Föreläsning hos S-kvinnor

Den 23 januari 2020 besökte Monica och Margreth S-kvinnor i Söderköping och föreläste om våld i nära relationer. De betonade att våldet är ett klasslöst problem och ingen företeelse som bara drabbar en viss grupp. Våldet förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldrar.

Åhörarna bidrog med egna kunskaper. De lyfte en grupp kvinnor som särskilt utsatt, nämligen kvinnor med någon form av funktionshinder som utsätts för sexuellt våld.

Det händer att en kvinna på grund av utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom inte blir trodd. De här kvinnorna är ofta i beroendeställning till den som utnyttjar dem. Det kan vara en anhörig, personal eller andra patienter. Det medför att det blir svårt att bryta tystnaden. Vi måste våga se och ingripa!

De här kvinnorna skäms och är rädda att de ska bestraffas av förövaren och kanske bli lämnade utan hjälp eller kanske bli utsatta för fysiskt våld.

Föreläsning på Vrinnevisjukhusets medicinklinik

Idag tillbringade Monica och Margreth eftermiddagen på Medicinkliniken,  där de föreläste om våld i nära relationer. Det är till sjukvården som utsatta kvinnor i första hand vänder sig. Att vara utsatt för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld ellerhot om våld påverkar hälsa och livskvalitet. Margreths och Monicas uppmaning till sjuksköterskorna var att våga fråga. -Hur har du det hemma? -Hur är din partner? Man ska aldrig kräva att kvinnan ska lämna. Kvinnorna är i hög grad beroende av stöd från omvärlden för att kunna förändra sin situation och komma ifrån våldet. Att bryta upp  är en lång process och att  besluta att lämna sitt hem innebär  en stor kraftansträngning. Kvinnorna ska uppmanas att söka hjälp genom att t ex kontakta en Kvinnojour eller ringa Kvinnofridslinjen. 

Omkring 20 sjuksköterskor sitter vid ett bord och tittar in i kameran. På bordet står kaffekoppar, frukt och kvinnojourens broschyrer.

Paneldebatt vid Linköpings Universitet

Den 8 januari 2020  deltog  Margreth och Monica  i en paneldebatt vid sjuksköterskeutbildningen på Linköpings Universitet. Övriga deltagare var Flyktingmedicinskt centrum och Anhörigcenter.

Tyvärr kunde de konstatera att antalet mördade kvinnor har ökat de senaste åren Mellan januari 2000 och juli 2019 har 299 svenska kvinnor dödats av en partner eller f d partner. Kvinnorna har efterlämnat 246 minderåriga barn, 92 barn var hemma vid brottet och 51 av dem såg det hända. Om de här kvinnorna kan man läsa i boken ”I händelse av min död”. Boken bygger på efterlämnade dagböcker och brev och är skriven av Kerstin Weigel och Kristina Edblom, journalister på Aftonbladet. 

Sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka våldet. Det är vanligare att kvinnorna söker kontakt med sjukvården än med Kvinnojouren. Monicas och Margreths budskap till de blivande sjuksköterskorna var: –  Våga se! Våga fråga! Våga lyssna! Våga agera!

Grundkurs för nya jourkvinnor

I januari börjar en ny grundkurs för dig som är intresserad av att bli jourkvinna på kvinnojouren. Som jourkvinna arbetar du som volontär och gör ett viktigt arbete både för stödsökande och kvinnorna på det skyddade boendet. Vi behöver din anmälan senast den 16 december för att du ska komma med i nästa kurstillfälle.

För att anmäla dig till kursen kan du skicka ett mail till kvinnojouren.norrkoping@roks.se eller fylla i formuläret här.

Besök av vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet

Idag tog Margreth och Monica emot ett studiebesök på Kvinnojouren. Det var vice ordföranden i Liberalernas Ungdomsförbund, Robin Figueroa, som var intresserad av vår verksamhet. Samtalet fokuserade mycket på våld i hederns namn. Vi tog bl a upp problemet med att många ungdomar riskerar att föras utomlands mot sin vilja. Varje höst saknas ett antal elever i Norrköpings grundskolor. Unga flickor är mest drabbade av det hedersrelaterade våldet men även pojkar är utsatta. De har dubbla roller. De kan själva vara utsatta och de tvingas i sin tur att utsätta sina systrar. Eftersom integrationen inte varit optimal i Sverige har vi inte riktigt klarat av att ändra normer som finns inom hederskulturen. 

Information till SFI-studerande

Idag föreläste Monica och Margreth på SFI om våld i nära relationer och om de lagar som gäller i Sverige. Det alltid är lika intressant att möta människor med gripande och skakande  livsöden. Många hade flytt från krig och förtryck. Vissa hade aldrig gått i skola i hemlandet. En kvinna blev redan som mycket ung bortgift. De flesta kom från Somalia, Afghanistan Iran och Irak. De hade varit i Sverige mellan 6 och 11 år och visade stor  tacksamhet, nyfikenhet och vilja att lära om det svenska samhället. 

SFI-elever sitter vid ett bord i skolans lokaler

Föreläsning på Siemens

Den 28 november föreläste Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek för ett internt kvinnligt nätverk på Siemens i Finspång. Ämnet var mäns våld mot kvinnor och föreläsningen avslutades med filmen ”Att göra motstånd”, som bygger på verkliga händelser. Filmen visar hur det onormala blir normalt i en relation där mannen misshandlar kvinnan. Gränserna mellan det som är acceptabelt och oacceptabelt suddas ut. Det kallas ”normaliseringsprocessen” och är en förklaring till att en kvinna inte lämnar en man som utsätter henne för psykisk, sexuell, fysisk, ekonomiskt eller social misshandel. 

Föreläsning på SFI

Den 27/11 föreläste Monica och Margreth på SFI. Åhörarna var främst kvinnor som kom från länder som Libanon, Jemen, Irak, Syrien, Somalia och Afghanistan. De flesta hade varit i Sverige ganska många år men de hade varit hemma mycket för att ta hand om barn.
Vi informerade om kvinnors rättigheter i Sverige. Vi gjorde även en historisk återblick för att visa att det inte var så länge sedan som kvinnors rättigheter var begränsade  även här. Vi talade förstås om den nya samtyckeslagen.
Kvinnorna hade många frågor. De var nyfikna och vi kände att vi hade mycket som vi ville nå ut med. Vi gjorde så gott vi kunde på de 1,5 timmar som vi disponerade. 

Elever på sfi som sitter vid sina bänkar och lyssnar på vad Monica och Margreth har att berätta

Barn, unga och nätpornografi

Ulrica står och föreläser, i bakgrunden syns publiken som lyssnar.

Den 25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor, var Kvinnojouren med och arrangerade en föreläsning av Ulrica Stigberg, präst i Fryshuset i Stockholm. Ulrica talade om barn, unga och nätpornografi. Hon sa att det är i skolan barn möter pornografi första gången och det är när killar börjar titta på porr som de börjar kalla tjejer för horor. I snitt börjar killar titta på pornografi vid 12,3 års ålder. Globalt sett blir var femte flicka utsatt för sexuellt övergrepp före 15 års ålder. När unga pojkar ser våldspornografi berörs de snart inte av det. Många porrfilmer är så grova att de slutar med att en kvinna dör. Porren är kopplad till våld, smärta och att göra någon illa.

  • 2017 anmäldes 7230 våldtäkter i Sverige. 
  • 2018 anmäldes 7840 våldtäkter, en ökning med 8%.

Skolan tar inte upp ämnet pornografi. Om ingen pratar om de hur ska vi då lösa problemet?