Våra föreläsningar

Våra målgrupper är skolor (högstadie-, gymnasie-, folkhög-), universitet,
vuxenutbildningar, SFI, KomVux, personal på skolor, inom vård och omsorg, aktörer
inom politik, domstolar, polis, socialtjänst samt föreningar och andra intresserade.

Kontakta oss via epost kvinnojouren.norrkoping@roks.se för att göra en
intresseanmälan eller få mer information kring föreläsningar. Föreläsningarna
anpassas till era behov.

Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar inom områdena:

 • Våld i nära relationer
  Vi tar upp aktuella fall där kvinnor utsatts för olika former av våld, särskilt sexuellt våld och psykiskt våld. Vi talar om hur pornografin avhumaniserar tjejer och kvinnor och vi talar om porrberoende. Vi ger vidare en historisk återblick, talar om några viktiga lagar, om olika former av våld och om hur utsatta tjejer och kvinnor reagerar. Vi går igenom normaliseringsprocessen. Slutligen talar vi om hur pojkars och mäns våld mot tjejer och kvinnor kan förklaras och förebyggas. 

 • Hedersrelaterat våld
  Vad kännetecknar hedersrelaterat våld och var förekommer det? 
  Vilka är utsatta? Barnäktenskap och könsstympning.
  Vilka lagar finns för att förhindra hedersvåldet?

 • Att växa upp med våld
  Hur upplever barnen våldet och hur påverkas de? Vilka konsekvenser får våldet?
  Vilka strategier tar barnet till för att hantera våldet? Vilka barn är särskilt sårbara? Vilka roller kan barnen spela för att dölja våldet? Hur har synen på de utsatta barnen förändrats och vad gäller idag.

 • Våld mot äldre kvinnor