Nyheter

Föreläsning på Vrinnevisjukhusets medicinklinik

Idag tillbringade Monica och Margreth eftermiddagen på Medicinkliniken,  där de föreläste om våld i nära relationer. Det är till sjukvården som utsatta kvinnor i första hand vänder sig. Att vara utsatt för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld ellerhot om våld påverkar hälsa och livskvalitet. Margreths och Monicas uppmaning till sjuksköterskorna var att våga fråga. -Hur har du det hemma? -Hur är din partner? Man ska aldrig kräva att kvinnan ska lämna. Kvinnorna är i hög grad beroende av stöd från omvärlden för att kunna förändra sin situation och komma ifrån våldet. Att bryta upp  är en lång process och att  besluta att lämna sitt hem innebär  en stor kraftansträngning. Kvinnorna ska uppmanas att söka hjälp genom att t ex kontakta en Kvinnojour eller ringa Kvinnofridslinjen. 

Omkring 20 sjuksköterskor sitter vid ett bord och tittar in i kameran. På bordet står kaffekoppar, frukt och kvinnojourens broschyrer.