Vi stödjer äldre kvinnor som är utsatta för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation.

Tanken på en Tantjour kom 2013 då Roks under en helg på Rönneberga kursgård visade filmen ”Vi som överlevde” och Wiveca Holst föreläste om äldre utsatta kvinnor.

Under 2012 satte Roks extra fokus på mäns våld mot äldre kvinnor. Diverse material gavs ut och även film. Enligt den statistik som Roks då förmedlade var det endast 1% av alla kvinnor över 65 år som sökt stöd via Roks kvinnojourer. Man kan dock anta att det finns ett stort mörkertal när det gäller våld mot äldre kvinnor eftersom det i nämnda undersökning visade sig att 25 st av de totalt 100 våldsutsatta kvinnorna ”hittades” av äldre jourkvinnor på en liten ort i en glesbygd. Jourkvinnorna arbetade själva inom hemtjänsten eller var aktiva inom pensionärsföreningen och liknande och kom där i kontakt med de utsatta kvinnorna.

Kvinnojouren i Norrköpings startade 2014 en Tantjour riktad till kvinnor över 65 år. Vi hade insett behovet av att få mer kunskap om våld i den åldersgruppen på samma sätt som att behovet fanns av tjejjourer när de startade.

Kontakta Tantjouren i Norrköping

Ring oss på 0720 – 45 45 61
Du når oss dagligen på vårt telefonnummer.