Nyheter

Föreläsning hos S-kvinnor

Den 23 januari 2020 besökte Monica och Margreth S-kvinnor i Söderköping och föreläste om våld i nära relationer. De betonade att våldet är ett klasslöst problem och ingen företeelse som bara drabbar en viss grupp. Våldet förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldrar.

Åhörarna bidrog med egna kunskaper. De lyfte en grupp kvinnor som särskilt utsatt, nämligen kvinnor med någon form av funktionshinder som utsätts för sexuellt våld.

Det händer att en kvinna på grund av utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom inte blir trodd. De här kvinnorna är ofta i beroendeställning till den som utnyttjar dem. Det kan vara en anhörig, personal eller andra patienter. Det medför att det blir svårt att bryta tystnaden. Vi måste våga se och ingripa!

De här kvinnorna skäms och är rädda att de ska bestraffas av förövaren och kanske bli lämnade utan hjälp eller kanske bli utsatta för fysiskt våld.