Kvinnojouren stöttar dig som utsatts för våld i en nära relation med råd och stöd eller praktisk hjälp.

Till oss på Kvinnojouren kan du vända dig när du vill prata med någon och få råd och stöd. Här möter du förståelse och hjälp till självhjälp. Det betyder att vi stödjer dig i dina egna beslut.

Skyddat boende?

För att få komma till ett skyddat boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Vänd dig till mottagningen på socialkontoret, via kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller till socialjouren (efter kontorstid) telefon 011-15 22 83.

Är du utsatt för hot och våld och vill tala med någon?

Kvinnojouren i Norrköping

Till oss på Kvinnojouren kan du vända dig när du vill prata med någon och behöver stöd. Vi arbetar under tystnadslöfte och du får vara anonym.

Telefonjour tisdag & torsdag kl 17-21, tel. 0725-183811

Chatt måndagar kl 18-20 via roks.se

Vår postadress är Kvinnojouren i Norrköping, Box 3251, 60003 Norrköping
Tantjouren i Norrköping 0720-454561, tantjouren.norrkoping@gmail.com

Tantjouren är en del av Kvinnojouren i Norrköping men riktar sig till dig som är äldre.


Tjejjouren i Norrköping 020 – 544 900, www.tjejjourennorrkoping.se

För yngre tjejer finns också Tjejjouren i Norrköping.


Terrafem 020- 52 10 10, www.terrafem.org

Terrafem runs Sweden’s only national helpline for immigrant women of all ages. At present we offer support and advice in about 43 languages. Terrafem offers a place of refuge for women of all ages who have been exposed to sexual violence.Your call is free of charge. Your call will not be listed on your phone bill.


Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.