Tre kvinnor från kvinnojouren

Vi arbetar mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor.

Kvinnojouren i Norrköping är en ideell förening – religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren har funnits i Norrköping sedan 1982.

Vi har lång erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och barn.
Vårt uppdrag kan delas in i tre områden:

  • Stödarbete i form av stödtelefon, stödmejl och personliga stödsamtal.
  • Förebyggande arbete i form av studiecirklar och föreläsningar på skolor, arbetsplatser och hos föreningar.
  • Opinionsbildning i form av debattartiklar, deltagande i olika evenemang som t ex Kampanjen 16 dagar mot våld.

Två kvällar i veckan har vi en jourverksamhet som bemannas av tjejer/kvinnor som jobbar ideellt som volontärer, och har den kunskap som behövs i mötet med utsatta kvinnor.