Kvinnojouren stöttar dig som utsatts för våld i en nära relation med råd och stöd eller praktisk hjälp.

På Norrköpings kvinnojour arbetar alla jourkvinnor ideellt. Vi stöttar dig som är eller varit utsatt för våld i hemmet genom samtal, stöd på rättegångar m.m. Till oss på Kvinnojouren kan du vända dig när du vill prata med någon och få råd och stöd. Här möter du förståelse och hjälp till självhjälp. Det betyder att vi stödjer dig i dina egna beslut.

Du kan nå oss på Kvinnojouren i Norrköping både via telefon, mail och chatt. Vår epost är kvinnojouren.norrkoping@roks.se. Tisdagar och torsdagar kl 17:00-21:00 når du oss på 0725-183811. Chatt måndagar kl 18.00-20.00 via roks.se. Vi har naturligtvis tystnadslöfte och du får vara anonym!

Om du misstänker att det förekommer våld i ett hem…

 • Våga prata med henne, berätta att du finns där för henne om hon behöver prata. Det kanske kommer vara så att hon inte vill prata om det just nu, men då har du ändå visat att du finns där för henne när hon väl vill prata och att du bryr dig och uppmärksammat hennes situation.
 • När hon berättar om om det hon varit med om, ifrågasätt henne inte och försök att inte hitta förklaringar till hans beteende när hon berättar. Lyssna på vad hon berättar och visa att du finns där för henne.
 • Tänk på att det kan vara svårt att prata om det våld man blir utsatt för, tvinga aldrig fram ett ”erkännande”.
 • Om du misstänker det sker våld i ett hem där även barn bor kan du alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten. Orosanmälan kan du göra anonymt.

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar och skadar, får den utsatta personen att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

 • Fysiskt våld – Slag, sparkar m.m. mot kroppen
 • Psykiskt våld – Nedvärderande kommentarer, antydningar, isolering, förföljelse, hot om att olika saker ska hända om inte du gör som hen vill m.m.
 • Sexuellt våld – Du får inte bestämma själv om du vill ha sex, våldtäkter, sex som inte känns bra för dig m.m.
 • Ekonomiskt våld – Du får inte ha hand om dina egna pengar, du har ingen insyn i familjens ekonomi, du tvingas ta lån m.m.
 • Materiellt våld – Att slå en möbel i bitar, slå i dörrar eller väggar, krossa eller förstöra föremål, misshandla djur.
 • Latent våld – Rörelser, tonfall. Det handlar om ilska som visar sig i kroppshållning, röstläge, blickar m.m. och som skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser.
 • Hedersförtyck – Du får inte bestämma vem du ska gifta dig med, du får inte umgås med pojkar eller vilka kompisar du vill, du får kanske inte studera som du vill m.m.. Familjens heder är viktigare än vad du själv vill och mår bra av.

Tips till dig som är utsatt:

Berätta för någon

Skriv dagbok

Dokumentera skadorna

Tro aldrig på löften om att det aldrig kommer hända igen

Ta kontakt med en kvinnojour

Gör en polisanmälan

Att flytta från ett destruktivt förhållande

Behöver du skyddat boende ska du vända dig till Socialtjänsten. Vänd dig till mottagningen på socialkontoret, via kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller till socialjouren (efter kontorstid) telefon 011-15 22 83. Du kan läsa om kommunens stöd och skyddat boende här (https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/vald-eller-missbruk/vald-i-nara-relationer)

Om du känner dig otrygg i din nuvarande kommun kan Socialtjänsten hjälpa dig med byta bostadsort. De kan hjälpa dig med att begära överflyttning till en annan kommun.

Om du däremot försöker hitta en ny bostad i Norrköping kan du exempevis kolla på dessa sidor:

Kvalster.se

www.hyrabostad.se/norrkoping/

www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/boende/hyresvardar-i-norrkoping.html

Färdigpackad väska står på golvet

Packlista inför dagen du lämnar din relation:

 • ID-handlingar, körkort, pass
 • Försäkringskasseuppgifter
 • Ev dokument från Migrationsverket
 • Nycklar (till bil, bostad, bankfack)
 • Kreditkort, internetdosa, bankhandlingar
 • Toalettsaker, glasögon
 • Mediciner, recept
 • Viktiga telefonnummer
 • Adressbok, kontaktlista, dagbok
 • Barns napp, nappflaska, blöjor, kläder, favorit leksak/er

Att lämna en våldsam relation med husdjur

Föreningen VOOV kan hjälpa dig med att ordna ett tillfälligt jourhem åt ditt djur. Även vissa kvinnojourer har möjlighet att ta emot både dig och dina husdjur. Kontakta socialtjänsten så kan de hjälpa dig med att ta fram en lösning i din situation. De hjälper dig vidare i kontakt med VOOV och kvinnojour.

Vad är hedersrelaterat förtryck?

Vid hedersrelaterat förtryck finns det krav/regler på dig från familjemedlemmar eller släktingar om att inte påverka familjens rykte negativt. Bryter du mot familjens regler kan du straffas genom t.ex. utfrysning, isolering, skuld och skambeläggande, förödmjukelse eller fysiskt våld. Ofta kan det hedersrelaterade förtrycket handla om att kontrollera familjemedlemmars sexualitet, t.ex. förbjuda tajta eller urringade kläder eller från att ha en pojkvän. Hedersrelaterat förtryck är inte kopplat till någon religion eller land utan kan finnas inom alla samhällen.

Du kan läsa mer om hedersrelaterat våld via länsstyrelsen, bland annat deras webbsida http://www.hedersfortryck.se/.

Söka stöd som man

Frideborg erbjuder samtalsstöd för dig som är våldsutsatt man. Du når Frideborg via telefon 011-15 54 69 eller epost frideborg@norrkoping.se

Dölj ditt besök

Dina besök på olika webbsidor sparas i webbläsaren. För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du radera historik, lagrade sidor med mera i din webbläsare. Här ges exempel på hur du gör detta i de populäraste webbläsarna.

OBS! Även om det efter rensning inte kommer att synas vilka sidor du har besökt, så finns det en möjlighet att någon annan person som regelbundet använder datorn kan se att en rensning har gjorts.

Firefox 10 och tidigare

1. Välj ”Rensa ut tidigare historik” från Verktyg-menyn.
2. Välj vilket tidsintervall som ska tas bort. Om du nyss varit inne och vill ta bort det senaste du gjort väljer du ”Senaste timmen”
3. Tryck på ”Ta bort”

Du kan också välja funktionen ”Privat surfning” vilket gör att inget av det du gör under en sådan session kommer att sparas. Det tar bort behovet av att rensa i historiken.

Internet Explorer 8

1. Välj ”Ta bort webbhistorik” från Verktyg-menyn.
2. Tryck på var och en av ”Ta bort…”-knapparna, utom ”Ta bort sparade lösenord” (”Ta bort allt…”-knappen tar bort även sparade lösenord).
3. Tryck på ”Stäng”-knappen för att stänga dialogrutan.

Du kan också välja funktionen ”InPrivate-surfning” från menyn Verktyg. Inget av det du gör kommer sparas i webbläsaren och du behöver inte rensa historiken i din webbläsare efteråt.

Google Chrome

1. Klicka på Verktyg-knappen (längst upp, till höger),
2. Klicka på ”Historik”
3. Klicka på ”Redigera objekt…”
4. Klicka på ”Ta bort all webbinformation…”
5. Se till så att valet ”Rensa webbhistorik” är markerat 6. Klicka på ”Rensa webbinformation”

Du kan också välja Inkognito-läget för surfningen. Då sparas inget du gör i det fönstret. Det tar bort behovet av att rensa i historiken.

Safari 5

I Safari 5 kan du välja funktionen ”Privat surfning”.Inget av det du gör kommer sparas i webbläsaren och du behöver inte rensa historiken i din webbläsare efteråt. Kom ihåg att stänga av funktionen när du surfat klart. Vill du istället rensa något du redan gjort, se instruktionerna för Safari 4.

Safari 4

1. Välj ”Historik” i menyn.
2. Välj sedan ”Visa historik” och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas. Alternativt välj ”Rensa historik” för att ta bort alla adresser med en gång.