Nyheter

Besök av vice ordförande i Liberala Ungdomsförbundet

Idag tog Margreth och Monica emot ett studiebesök på Kvinnojouren. Det var vice ordföranden i Liberalernas Ungdomsförbund, Robin Figueroa, som var intresserad av vår verksamhet. Samtalet fokuserade mycket på våld i hederns namn. Vi tog bl a upp problemet med att många ungdomar riskerar att föras utomlands mot sin vilja. Varje höst saknas ett antal elever i Norrköpings grundskolor. Unga flickor är mest drabbade av det hedersrelaterade våldet men även pojkar är utsatta. De har dubbla roller. De kan själva vara utsatta och de tvingas i sin tur att utsätta sina systrar. Eftersom integrationen inte varit optimal i Sverige har vi inte riktigt klarat av att ändra normer som finns inom hederskulturen.