En vecka fri från våld

För att hålla dig uppdaterad på allt som händer, följ evenemanget på Facebook ”En vecka fri från våld 2023”

En Vecka Fri Från Våld är från början ”ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna”* för att belysa och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och infaller under vecka 47, 2023. 

Därför har Tjejjouren Norrköping, MÄN Norrköping, Norrköpings Zontaklubb, Rädda Barnen, Kvinno- och Tantjouren Norrköping, BOJ Östra Östergötland och Brottsofferjouren Östergötland valt att ta initiativet på lokal nivå och arrangera En Vecka Fri Från Våld i Norrköping.
(*Text från Länsstyrelsen Östergötland)

PROGRAM

SÖNDAG 19/11
LJUSMANIFESTATION 17-18.30
På söndagen inleder vi veckan med en ljusmanifestation som går från Tyska Torget och avslutas uppe i Hörsalsparken. Alla som vill vara med är välkomna att delta, antingen att slå följe med oss från Tyska Torget eller att möta upp oss vid Hörsalen. 

MÅNDAG 20/11
Samtliga föreläsningar under måndagen äger rum i Mellanrummet på Norrköpings Stadsbibliotek. 

16.00 – 16. 45
Föreläsning: Våld i Nära Relation – Mia Landell (Brottsofferjouren Östra Östergötland)

17.00 – 17.45
Föreläsning: Våld mot Äldre Kvinnor – Ann-Marie Isacsson & Britt-Marie Andersson (Tantjouren Norrköping)

18.00 – 18.45
Föreläsning: Hedersvåld kopplat till flickors sårbarhet – Sara Mühling (Tjejjouren Norrköping)

TISDAG 21/11

13.00-20.00 
Öppet Hus hos Tjejjouren Norrköping 

16.00-20.00 
Infomöte/samtalsgrupper med killar/män på Bergslagsgården, ABF
”Destruktiva manlighetsnormer leder till våld och övergrepp.Vi på MÄN arbetar med att förändra manlighetsnormer. Vi vill förändra de normer som begränsar män, och stärka killar och män att agera jämställt.”

ONSDAG 22/11
Samtliga föreläsningar på onsdagen äger rum i Mellanrummet på Norrköpings Stadsbibliotek

16.00-16.46
Föreläsning: Brottsutredningar – Mäns Våld mot Kvinnor. Polis Sara Saks & Mikael Bergman – Gruppchefer på Brott i Nära Relation 

17.00-17.45
Föreläsning: Kvinnor i Missbruk – Caroline Karlsson (Stadsmissionen)

TORSDAG 23/11

15.00-17.45 
Öppet Hus hos Tjejjouren Norrköping

18.00-19.30

Föreläsning: Mäns Våld Mot Kvinnor – Helene Lindell. Bergslagsgården, ABF
Helene växte upp i Norrköping och bor numera utanför Västervik. Hon har genomlevt hemska händelser som hon beskriver i boken ”Bortvald”. I föreläsningen tar hon upp ämnen som våld i hemmet, att bli misstrodd, präglingar, emotionellt medberoende, men även mod, tillit och att bryta gamla mönster för att bli fri.
Hon berättar även om sin flykt från en våldsam person, en vardag med PTSD och olika sätt att hantera det. Under föreläsningen presenterar hon också olika behandlingsformer och ger utrymme för eftertanke och reflektion

FREDAG 24/11
16.00 – 17.00 

Föreläsare Anna Lidén från Inte Din Hora. Mellanrummet, Norrköping Stadsbibliotek

Anna Lidén är föreläsare och författare. Hon är uppvuxen i Stockholm men bor nu Uppsala med man och två barn. Hon är styrelseledamot i föreningen Intedinhora och släpper sin första bok i februari nästa år.

Anna har varit utsatt för våld i nära relation, kommersiell sexuell exploatering och har missbrukat både droger och alkohol. Efter en tio år lång kamp mot psykisk ohälsa är hon nu fri från emotionell instabil personlighetsstörning och PTSD samt nykter och ren. Idag kämpar hon för att kvinnor utsatta i kommersiell sexuell exploatering ska få bättre hjälp och stöd.

17.10 – 17.45
“Jag ville bara att du skulle veta”, trailer för radiodokumentär om grooming + LivePod med “Helt Jävla Seriöst!” Mellanrummet, Norrköpings Stadsbibliotek

Kärlek kan hända var som helst, när som helst. Det var i alla fall det Mathilda tänkte när hon träffade vad hon trodde var hennes livs kärlek online när hon var femton. Han sa sådana där saker som en femtonåring ville höra. Haken? Han var femton år äldre och hon undrade varför det skulle stå i vägen för ‘riktig’ kärlek. När hon fyllt arton slutade han svara och det var inte förrän flera år senare som hon förstod att deras så kallade relation kanske inte betytt lika mycket för henne som för honom.

Under kvällen gästar Mathilda Leksborg och Nelly Altstadt från Tjejjouren Norrköpings nystartade podcast ’Helt Jävla Seriöst!’ Stadsbiblioteket och spelar upp en teaser för ”Jag ville bara att du skulle veta”, en radiodokumentär producerad av Helt Jävla Seriöst! om Mathildas egna erfarenheter av grooming, följt av ett kort samtal mellan Nelly & Mathilda. 

18.00-21.00
Öppet Hus hos Tjejjouren Norrköping

LÖRDAG 25/11
Avslutning i Hörsalen. Tid och mer information tillkommer. 

Manifestation

Den 29 augusti deltog Kvinnojouren i Norrköping i en manifestation tillsammans med Motala, Tranås och Linköpings kvinnojourer för att uppmärksamma att att kvinnojourena även fortsättningsvis behövs.

Var med och fira kvinnojourens 40-års jubileum

Affisch med information om kvinnojourens 40års-jubileum

40-årsjubileum vecka 42

17 oktober – Föreläsning av Carin Holmberg

19 oktober – Föreläsning av Fredrik Lundh Sammeli

22 oktober – Föreläsning av Anna-Charlotta Gunnarsson, musik Kvartetten från slätten, mat och dryck

Plats: Hemgården Norrköping

Mer information: kvinnojouren.norrkoping@roks.se

Mäns våld mot kvinnor och samhällets respons

Den 10 maj föreläste Kvinnojouren i Norrköping för elever på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa om ”Mäns våld mot kvinnor och samhällets respons”. Cirka 60 elever lyssnade och ställde intressanta frågor. Vi tycker det är inspirerande att träffa dessa unga och härliga människor.

Fotografi på folkhögskolan utifrån

Föreläsning på Kalix folkhögskola

Kvinnojouren föreläste 8 april för årskurs 1 för utbildning till socialpedagog på Kalix folkhögskola. Tack vare den digitala tekniken kan vi nå ut till alla delar av Sverige, vilket ju är en fantastisk möjlighet att sprida vår kunskap och erfarenhet.

Våld i unga relationer

Den 16 mars 2022 föreläste Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek hos W:6 Damklubb. Ämnen som togs upp var machokultur, manligt och kvinnligt, samtyckeslagen, pornografi, sugardating, Tiktok och Snapchat.

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Kvinnojouren deltog i flera aktiviteter den dagen, vilket bland annat innefattade:

  • Morgonen började med att Birgitta deltog på ”Frukost med mening; Hur får vi stopp på mäns våld mot kvinnor?” Där verksamhetsområdeschef för Stadsmissionen, Enhetschef för Frideborg i Norrköpings kommun, Föreningen MÄN, och Polisregion Öst fanns med i panelen.
  • Gunn och Brigitta deltog på en digital föreläsning och debatt kring frågan ”Ensamgörande av kvinnor som utsatts för mäns våld” arrangerat av Högskolan Gävle
  • Monica föreläste om ”Våld i hederns namn” i Kunskapens hus. Under kvällen togs centrala begrepp upp som kollektivism, patriarkar, hedersnormer, odkulds-kontroller, tvångsäktenskap och könsstympning upp liksom aktuell lagstiftning. Gränserna mellan olika typer av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld I hederns namn ska skiljas från annat våld.
  • Gunn, Maud, Birgitta, Gunnel och Anna Maria representerade kvinno- och tantjouren med ett bokbord på Renströmmen. Där bjöds det på föreläsningar, musik och informationsspridning. Evenemanget annordnades av Vänsterpartiet Norrköping, Ung Vänster Norrköping och Kurdiska kvinnoföreningen.
  • Ann-Marie och Carolina besökte Odd Fellow’s damklubb och berättade om Kvinno- och tantjourens arbete.

Våld i hederns namn

På kvinnodagen den 8 mars 2022 föreläste Monica Olander om ”Våld I hederns namn” på Kunskapens Hus i Klockartorpet. Gränserna mellan olika former av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld i hederns namn ska skiljas från annat våld. Hon talade om centrala begrepp som kollektivism, patriarkat, hedersnormer, oskuldskontroller, tvångsäktenskap, könsstympning och aktuell lagstiftning.