Nyheter

Internationella kvinnodagen

Den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Kvinnojouren deltog i flera aktiviteter den dagen, vilket bland annat innefattade:

  • Morgonen började med att Birgitta deltog på ”Frukost med mening; Hur får vi stopp på mäns våld mot kvinnor?” Där verksamhetsområdeschef för Stadsmissionen, Enhetschef för Frideborg i Norrköpings kommun, Föreningen MÄN, och Polisregion Öst fanns med i panelen.
  • Gunn och Brigitta deltog på en digital föreläsning och debatt kring frågan ”Ensamgörande av kvinnor som utsatts för mäns våld” arrangerat av Högskolan Gävle
  • Monica föreläste om ”Våld i hederns namn” i Kunskapens hus. Under kvällen togs centrala begrepp upp som kollektivism, patriarkar, hedersnormer, odkulds-kontroller, tvångsäktenskap och könsstympning upp liksom aktuell lagstiftning. Gränserna mellan olika typer av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld I hederns namn ska skiljas från annat våld.
  • Gunn, Maud, Birgitta, Gunnel och Anna Maria representerade kvinno- och tantjouren med ett bokbord på Renströmmen. Där bjöds det på föreläsningar, musik och informationsspridning. Evenemanget annordnades av Vänsterpartiet Norrköping, Ung Vänster Norrköping och Kurdiska kvinnoföreningen.
  • Ann-Marie och Carolina besökte Odd Fellow’s damklubb och berättade om Kvinno- och tantjourens arbete.