Nyheter

Våld i hederns namn

På kvinnodagen den 8 mars 2022 föreläste Monica Olander om ”Våld I hederns namn” på Kunskapens Hus i Klockartorpet. Gränserna mellan olika former av våld är ofta flytande och det kan diskuteras om våld i hederns namn ska skiljas från annat våld. Hon talade om centrala begrepp som kollektivism, patriarkat, hedersnormer, oskuldskontroller, tvångsäktenskap, könsstympning och aktuell lagstiftning.