Nyheter

Föreläsning för nämndemän

Måndag 28 februari föreläste vi för nämndemän i Norrköping. Att träffa och tala med olika aktörer i frågor gällande mäns våld mot kvinnor är för oss en angelägen uppgift och vi vill gärna ha kontakt med fler grupper. Tack för blommorna.

Bukett med blommor