Nyheter

Föreläsning om våld i nära relationer via Zoom

Monica och Margreth höll en föreläsning om våld i nära relationer via  Zoom för Akademikerförbundet SSR den 11 maj 2021.

Vi talade om unga tjejers utsatthet för i synnerhet sexuellt och psykiskt våld och vilka konsekvenser detta har för de utsatta. Vi gick igenom strategier tjejer använder sig av för att undvika att bli sexuellt trakasserade, vi talade om sugardating, barn i prostitution, Tiktok, Onlyfans och digitala övergrepp. Vidare informerade vi om svensk lagstiftning. Vi behandlade samtyckeslagen ingående. Vi talade om olika former av våld, hur kvinnor reagerar, normaliseringsprocessen och om hur pojkars och mäns våld mot tjejer/kvinnor kan förklaras och förebyggas.