Nyheter

Medverkan i integrationsprojekt

Den 3:e och 4:e mars 2020 medverkade Monica och Margreth i ett integrationsprojekt som drivs av Norrköpings kommun och som syftar till att skapa en möjlighet  för kvinnor från olika länder att få kontakt med svenska kvinnor. Deltog gjorde kvinnor från Somalia, Palestina, Irak, Syrien och Armenien. Vårt svenska samhälle representerades av personer verksamma inom bl a LSS, MBU och polisen. Monica och Margreth gav en historisk återblick för att visa att den jämställdhet vi nått fram till i Sverige inte är någon självklarhet. Den har föregåtts av en lång kamp av tidigare generationers kvinnor. Förr levde kvinnor i en annan verklighet. De hade inte rösträtt, inte p-piller, inte mammaledighet. Vidare talade de om olika former av våld i nära relationer och hur utsatta kvinnor reagerar.