Nyheter

Föreläsning på Curt Nicolin gymnasiet

Den 26/2 2020 besökte Monica och Margreth Vård- och  omsorgsprogrammet på Curt Nicolin gymnasiet i Finspång, där de föreläste om våld i nära relationer för elever i åk 2. Eleverna utbildade sig till undersköterskor eller för arbete inom räddningstjänsten. De kommer alla i framtiden att arbeta med människor. Margreth och Monica gick igenom olika former av våld,  kännetecken för våld i nära relationer och hur kvinnor reagerar. De talade även om det s k ”eftervåldet” som många kvinnor utsätts för när de lämnat en relation. En del män vägrar att förlora kontrollen och hämnas.  Det psykiska och även det ekonomiska våldet kan fortgå länge efter en separation. Budskapet till ungdomarna var ” Våga fråga? Hur har du det hemma? Hur är din man? Tipsa om vart kvinnan kan vända sig för att få prata om sin situation och komma fram till hur hon vill leva sitt liv.