Nyheter

Studiebesök av gymnasieelever

Den 12/11 2019 tog Margreth och Monica emot två elever från åk 3, Hagagymnasiet. Flickorna hade valt att låta sitt gymnasiearbete handla om ”Våld i nära relationer”. De fick information om hur våldsutsatta kvinnor reagerar, att det psykiska våldet, där man får en människa att förändra sig utan att lyfta handen, ofta är det som är allra svårast att återhämta sig från. De fick information om uppbrottsprocessen, att rent fysiskt lämna mannen, att bli emotionellt fri och slutligen inse att man levt i en misshandelsrelation. Hur går man då vidare? Det är viktigt att kvinnan får tid att läka och bygga upp ett eget liv igen innan hon går in i en ny relation.