Nyheter

Läkarstudenter informeras om våld i nära relationer

Den 12 november 2019 föreläste Margreth och Monica för en grupp blivande läkare. De hade ett år kvar av sin utbildning men hade ännu inte fått några kunskaper om våld i nära relationer.  Sjukvården har en nyckelroll när det gäller att identifiera våldet. Vanliga fysiska reaktioner är magproblem, sömnsvårigheter, nack- och ryggsmärtor, utmattning. Enligt en EU-studie är det vanligare att utsatta kvinnor kontaktar sjukvården än Kvinnojouren. Vårdpersonalen är alltså mycket viktig.