Nyheter

Föreläsning för blivande jourtjejer

Den 26/10 2019 föreläste Monica på Bergslagsgården för blivande jourtjejer.  Hon talade om olika former av våld och om normaliseringsprocessen, en teori om hur misshandlade kvinnor gradvis bryts ner och accepterar våldet. Monica hann också tala om den lag som nu fyller 20 år, lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster.  Hon påpekade att det i  straffskalan ingår ett års fängelse. På 20 år har bara 2 – 3 fängelsestraff dömts ut. Istället får sexköparen betala dagsböter. Hon framhöll att det inte  är acceptabelt att straffet för köp av sexuella tjänster är detsamma som straffet för fortkörning. Vi vet att fängelsestraff har en återhållande effekt. Ca 8% av svenska män uppger att de köpt sex enligt Länsstyrelsen i Stockholm.