Nyheter

Föreläsning på Drottning Blankas gymnasium

Den 11 oktober besökte Monica Olander och Margreth Sjöö Holmek Drottning Blankas gymnasium där de föreläste för 55 elever på vårdlinjen och samhällsprogrammet. Ämnet var ”Våld i hederns namn” och ”Könsstympning.” De  pratade bland annat om Galaxia Wallins bok ”Fånge i hederns namn”. Där berättar kvinnor om olika övergrepp som de utsatts för redan under sin barndom. Övergrepp som måste döljas och förnekas. Allt för att bevara familjens goda rykte och heder.