Nyheter

Träff med elever på SFI

Margreth och Monica har tillbringat förmiddagen igår hos en grupp elever på SFI. Eleverna har varit mellan 4 och 7 år  i Sverige och kommit från länder som Somalia, Irak, Syrien, och Afghanistan. Vi började med att ge dem en historisk återblick. Kvinnor i Sverige har inte alltid haft rösträtt,  p-piller och mammaledighet. Vi talade om olika former av våld, hur kvinnor påverkas och om hur våldet normaliseras.  Det vi hade att framföra togs emot väldigt positivt. Alla var intresserade. Ett bra möte.

Jourkvinnor föreläser för elever på SFI.